Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
14 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz nieoddany
2 Stanisław Zajączkowski nieoddany
3 Grzegorz Karasek nieoddany
4 Maria Teresa Wyrwicz nieoddany
5 Józef Wojciech Bytner nieoddany
6 Anna Kołsut nieoddany
7 Marian Greczyło nieoddany
8 Eugeniusz Kosarczuk nieoddany
9 Hanna Udycz nieoddany
10 Józef Znaczko nieoddany
11 Lucyna Leszczynska - Meironk nieoddany
12 Janusz Skrzypczak nieoddany
13 Nina Willmetts nieoddany
14 Natalia Reflińska nieoddany
15 Robert Ożański nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
5 0 0 9 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Grzegorz Karasek za
2 Maria Teresa Wyrwicz za
3 Marian Greczyło za
4 Hanna Udycz za
5 Józef Znaczko za
6 Krzysztof Szadziewicz nieoddany
7 Stanisław Zajączkowski nieoddany
8 Józef Wojciech Bytner nieoddany
9 Anna Kołsut nieoddany
10 Eugeniusz Kosarczuk nieoddany
11 Lucyna Leszczynska - Meironk nieoddany
12 Janusz Skrzypczak nieoddany
13 Nina Willmetts nieoddany
14 Natalia Reflińska nieoddany
15 Robert Ożański nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy nieoddane Głosy nieważne Nieobecni
13 0 1 0 0 1