Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz za
2 Stanisław Zajączkowski za
3 Robert Ożański za
4 Grzegorz Karasek wstrzymał się
5 Maria Teresa Wyrwicz wstrzymał się
6 Józef Wojciech Bytner za
7 Anna Kołsut za
8 Marian Greczyło za
9 Eugeniusz Kosarczuk za
10 Hanna Udycz za
11 Józef Znaczko za
12 Lucyna Leszczynska - Meironk wstrzymał się
13 Janusz Skrzypczak za
14 Nina Willmetts wstrzymał się
15 Natalia Reflińska wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
10 5 0 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz za
2 Stanisław Zajączkowski za
3 Robert Ożański za
4 Grzegorz Karasek wstrzymał się
5 Maria Teresa Wyrwicz wstrzymał się
6 Józef Wojciech Bytner za
7 Anna Kołsut za
8 Marian Greczyło za
9 Eugeniusz Kosarczuk za
10 Hanna Udycz za
11 Józef Znaczko za
12 Lucyna Leszczynska - Meironk wstrzymał się
13 Janusz Skrzypczak za
14 Nina Willmetts wstrzymał się
15 Natalia Reflińska wstrzymał się
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 15 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz przeciw
2 Stanisław Zajączkowski przeciw
3 Robert Ożański przeciw
4 Grzegorz Karasek przeciw
5 Maria Teresa Wyrwicz przeciw
6 Józef Wojciech Bytner przeciw
7 Anna Kołsut przeciw
8 Marian Greczyło przeciw
9 Eugeniusz Kosarczuk przeciw
10 Hanna Udycz przeciw
11 Józef Znaczko przeciw
12 Lucyna Leszczynska - Meironk przeciw
13 Janusz Skrzypczak przeciw
14 Nina Willmetts przeciw
15 Natalia Reflińska przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 15 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz przeciw
2 Stanisław Zajączkowski przeciw
3 Robert Ożański przeciw
4 Grzegorz Karasek przeciw
5 Maria Teresa Wyrwicz przeciw
6 Józef Wojciech Bytner przeciw
7 Anna Kołsut przeciw
8 Marian Greczyło przeciw
9 Eugeniusz Kosarczuk przeciw
10 Hanna Udycz przeciw
11 Józef Znaczko przeciw
12 Lucyna Leszczynska - Meironk przeciw
13 Janusz Skrzypczak przeciw
14 Nina Willmetts przeciw
15 Natalia Reflińska przeciw
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 15 0 0
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz przeciw
2 Stanisław Zajączkowski przeciw
3 Robert Ożański przeciw
4 Grzegorz Karasek przeciw
5 Maria Teresa Wyrwicz przeciw
6 Józef Wojciech Bytner przeciw
7 Anna Kołsut przeciw
8 Marian Greczyło przeciw
9 Eugeniusz Kosarczuk przeciw
10 Hanna Udycz przeciw
11 Józef Znaczko przeciw
12 Lucyna Leszczynska - Meironk przeciw
13 Janusz Skrzypczak przeciw
14 Nina Willmetts przeciw
15 Natalia Reflińska przeciw