Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Dokonanie modyfikacji w Statucie Gminy Rzeczenica

Numer: 35, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Gminy
data wpływu: 2020-05-18, data przekazania: 2020-05-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szadziewicz

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-01