Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Oczyszczenie koryta w rzece Białej oraz uporządkowanie plaży w Jezierniku i Trzmielewie

Numer: 36, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-06-04, data przekazania: 2020-06-05

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji Tomaszz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-06-18