Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Stan techniczny hydrantów

Numer: 37, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-07-09, data przekazania: 2020-07-10

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Karasek radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-07-22