Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Sprawy bieżące miejscowości Gwieździn

Numer: 39, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-09-11, data przekazania: 2020-09-11

Rzeczenica 10.09.2020 r.

 

Wnioskodawca:

Natalia Reflińska

 

Adresat Wniosku:

                                                                                  Wójt Gminy Rzeczenica

 

 

ZAPYTANIE RADNEGO

Pytania dotyczą spraw bieżących  miejscowości Gwieździn

 1.  Cały czas trwają pracę  związane z budową  sieci gazociągowej. Czy na dzień dzisiejszy wiadomo, już kiedy mieszkańcy będą mogli podłączyć się pod ta sieć?
  Czy gmina będzie zbierać wstępne deklaracje o takie przyłączenie? Jaki będzie koszt takiego przyłączenia?
 2.  W naszej miejscowości powstaje coraz więcej budynków mieszkalnych np. w obrębie jeziora jak również „pod lasem” po drugiej stronie jezdni. Czy istnieje możliwość powstawania ulic
  w naszej miejscowości przy tych domach? Ułatwiło by to dojazd służb takich jak pogotowie, straż pożarna czy chociażby firm kurierskich. Jeżeli nie, to czy  jest szansa na zamontowanie znaków z numerami domów na konkretnych „uliczkach”?
 3. Czy zostanie wybudowana sieć wodociągowej w stronę domów „pod lasem”?

Treść interpelacji dostępna w załączniku do pobrania

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Natalia Reflińska radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-25

Rzeczenica, dnia 25 września 2020 r.

                                                                      

RG.0003.9.2020                                           

 

 

Radna Natalia Reflińska

 

 

 

 

   W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11 września 2020 r. informuję, że:

 1. Na dzień dzisiejszy nie znany jest dokładny termin możliwości przyłączenia mieszkańców do sieci gazociągu budowanego na terenie gminy Rzeczenica. Ze wstępnych ustaleń wynika, że za pośrednictwem urzędu gminy możliwe będzie składanie wniosków o przyłączenie do sieci. Zgłoszenia będą przyjmowane najprawdopodobniej w październiku roku bieżącego o czym mieszkańcy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej urzędu gminy Rzeczenica. Do sieci będą mogły zostać podłączone gospodarstwa które znajdują się
  w odległości nie większej niż 30 metrów głównej nitki gazociągu. Koszt przyłączenia to:
 • gospodarstwa w odległości do 15 metrów poniosą opłatę w wysokości ok 2500 zł brutto za przyłączenie.
 • gospodarstwa w odległości powyżej 15 metrów poniosą opłatę w wysokości
  ok 2500 zł brutto + 75 zł za każdy dodatkowy metr.
 1. Istnieje możliwość nadania nazw ulic w miejscowości Gwieździn. Propozycja zostanie skonsultowana z mieszkańcami po czym poddana zostanie pod obrady Rady Gminy.
 2. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rzeczenicy w listopadzie roku bieżącego przedstawi Radzie Gminy Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2021-2023 w którym będzie uwzględniona inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej w Gwieździnie
  w lokalizacji wskazanej przez Panią w zapytaniu.
  Z up. Wójta Gminy

                                                                                                            Maria Gawrońska

   Sekretarz Gminy

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania