Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Redukcja stawek podatkowych na 2021 rok

Numer: 40, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-10-29, data przekazania: 2020-10-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-26