Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Redukcja stawek podatkowych na 2021 rok

Numer: 40, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-10-29, data przekazania: 2020-10-29

Rzeczenica, 27-10-2020

Robert Ożański
radny
 

Sz.P.
Wójt Gminy Rzeczenica
Marcin Szulc

 

WNIOSEK

            Wnoszę o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy na rok 2021 redukcji stawki podatkowej od nieruchomości w punkcie 2. Budynki:

  • w ppkt a) mieszkalne od 1m2 powierzchni użytkowej, w obecnej stawce 0,80zł
  • w ppkt e) pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni  użytkowej, w obecnej stawce 7,30zł
  • domki letniskowe od 1 m2 powierzchni użytkowej, w obecnej stawce 8,00zł

o 50%,  dla mieszkańców, którzy zadeklarują ogrzewanie swoich budynków paliwami o zerowej emisji pyłów.

            Zabieg taki ma na celu zachęcenie mieszkańców do powszechnego przyczynienia się do poprawy jakości powietrza, którym oddychamy. Czyste powietrze ma istotny wpływ na stan naszego zdrowia, które oprócz dobrego samopoczucia wpływa także na wydajność i samą obecność w pracy, co przekłada się na wpływy do budżetu w postaci podatku dochodowego.

            Czyste powietrze jest także dodatkowym elementem strategii Gminy postrzeganej jako turystycznej, bogatej w lasy i różnego rodzaju zbiorniki i cieki wodne. Jest to bogactwo, o którym mieszkając tutaj ciągle zapominamy, a które jest wysoko cenione przez osoby naszą Gminę odwiedzające lub planujące się w niej osiedlić.

z poważaniem
Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-11-26

Rzeczenica, dnia 25 listopada 2020 r.                      

W.0003.1.2020                                             

 

Radny

Robert Ożański

            W odpowiedzi na wniosek z dnia 27 listopada 2020 r. (data wpływu 29 listopada 2020 r.) informuję, że z uwagi na złożony projekt budżetu na 2021 rok do zaopiniowania w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku i uchwaleniem stawek podatków na 2021 roku nie jestem w stanie założyć zaproponowanego przez Pana rozwiązania. Jednakże wychodząc naprzeciw Pana oczekiwaniom w 2021 roku przygotuję projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych i ich części, w których zastosowano ekologiczne źródło ciepła.

                                                                                             

                                                                                 Wójt Gminy Rzeczenica

                                                                                            Marcin Szulc