Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Sprawy bieżące sołectwa Olszanowo

Numer: 41, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-12-04, data przekazania: 2020-12-04

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Skrzypczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-11