Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zimowe utrzymanie dróg i koszty zagospodarownia odpadów za 2020 rok

Numer: 42, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-12-04, data przekazania: 2020-12-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Nina Willmetts radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-12-11