Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Montaż dodatkowej lampy oświetleniowej na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej

Numer: 44, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-01-25, data przekazania: 2021-01-25

Sz.P.
Wójt Gminy Rzeczenica
Marcin Szulc

WNIOSEK

            Wnoszę o zamontowanie dodatkowej lampy oświetleniowej na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej w sąsiedztwie nieruchomości Lipowa 17 (działka 665) oraz Lipowa 17A (działka 663/2).
            Przy okazji modernizacji sieci energetycznej został przesunięty bliżej ul. Lipowej słup, na którym jest zamontowana lampa. Lampa ta oprócz zawężenia jej kąta świecenia, została też obrócona w stronę ul. Lipowej. W efekcie narożnik ul. Piaskowej przy posesji Piaskowa 18 po zmroku jest całkowicie ciemny. Taka sytuacja rodzi wiele niebezpieczeństw, których różnorodność nawet szeroka wyobraźnia Wójta może nie objąć, natomiast dodatkowe źródło światła w tym miejscu bardzo by życie mieszkańcom ułatwiło.

 Z poważaniem

Robert Ożański

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji Tomaszz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-19

Rzeczenica, dnia 18.02.2021 r.

ZW.0003.2.2021

Radny Gminy Rzeczenica

p. Robert Ożański

            W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.01.2021 r. dot. montażu dodatkowego punktu oświetleniowego na ul. Lipowej w sąsiedztwie posesji 17/2 i 17A, informujemy że w naszej ocenie jest on jak najbardziej zasadny.

W pierwszym tygodniu marca jesteśmy umówieni na spotkanie z przedstawicielem firmy zarządzającej infrastrukturą oświetleniową w gminie Rzeczenica w celu możliwości dołożenia w/w punktu.

                                           Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości,

                                      Planowania Przestrzennego i Zamówień Publicznych

                                                                      /-/ Tomasz Prus