Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż dodatkowej lampy oświetleniowej na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej

Numer: 44, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-01-25, data przekazania: 2021-01-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji Tomaszz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-19