Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie

Numer: 46, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-03-24, data przekazania: 2021-03-24

                                                                                          Rzeczenica 24.03.2021

Wnioskodawca

Natalia Reflińska

 

Adresat Wniosku:

Wójt Gminny Rzeczenica

 

Wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu
w Gwieździnie podlegającego pod Zespół Szkół w Rzeczenicy.

            Zwracam się z  prośbą o poparcie wniosku i utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie.

            Obecnie do przedszkola może uczęszczać tylko i wyłącznie dwadzieścioro pięcioro dzieci a pierwszeństwo w rekrutacji mają  te, które już uczęszczają do przedszkola. 
W tegorocznym naborze dzieci do placówek na dziesięć podań o przyjęcie tylko sześcioro dzieci zostało zakwalifikowanych do przedszkola. Powodem niezakwalifikowania wszystkich dzieci jest fakt, iż placówka dysponowała w tym  roku tylko sześcioma wolnym miejscami. Należy pamiętać o tym, że jest dopiero początek roku i nie wiadomo jakie będzie zapotrzebowanie w kolejnych miesiącach na wolne miejsca w przedszkolu. Oddział przedszkolny w Gwieździnie według mojego rozeznania dysponuje wolną salą i jest przygotowany aby otworzyć kolejną grupę przedszkolną. Dodatkowym plusem utworzenia takiego oddziału byłoby utworzenie dwóch mniejszych grup, do których uczęszczałyby dzieci. Zmniejszyłoby to możliwość zarażenia się wirusem COVID-19 a tym samym mniejsze grupy doskonale wpływałyby na rozwój naszych dzieci.

 

                                                                Radna

                                                         Natalia Reflińska

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Natalia Reflińska radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-03-30

Rzeczenica, 25.03.2021 r.

W.0003.2.2021

Natalia Reflińska

W odpowiedzi na Pani wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego
w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie wyjaśniam, że zgodnie z Zarządzaniem
nr 18/2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczenicę na rok szkolny 2021/2022 rekrutacja nie została jeszcze zakończona. W związku z powyższym nie mogę jednoznacznie udzielić informacji o utworzeniu dodatkowego oddziału, gdyż potwierdzenie woli przyjęcia przez rodziców powinno zostać złożone do 6 kwietnia.

Arkusz organizacyjny na nowy rok szkolny 2021/2022 musi być zaakceptowany najpóźniej do 20 maja 2021 r., i to w nim dyrektor planuje, w przypadku takiej potrzeby utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego.

Na tym etapie zmuszony jestem do negatywnego rozpatrzenia Pani wniosku.

 

                                              Wójt Gminy

                                              Marcin Szulc