Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie

Numer: 47, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-04-12, data przekazania: 2021-04-12

Wnioskodawca                                                                                                  Rzeczenica 12.04.2021

Natalia Reflińska

Adresat Wniosku:

Wójt Gminny Rzeczenica

Wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu
w Gwieździnie podlegającego pod Zespół Szkół w Rzeczenicy.

 

            Zwracam się z ponowną prośbą utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie.

            W dniu 24.03.2021 został złożony przeze mnie wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie podlegającego pod Zespół Szkół w Rzeczenicy. W wyniku procedur rekrutacji, mój wcześniejszy wniosek został negatywnie rozpatrzony. Z informacji uzyskanych od innych mieszkańców gminy, wyrażających zainteresowanie rozszerzeniem oferty przedszkola, wynika że utworzenie dodatkowego oddziału miałoby racje bytu i wydaje się być uzasadnione. W związku z czym wnoszę o wnikliwą analizę zarówno zapotrzebowania, jak i możliwości wykonania zadań własnych gminy.

            W związku z powyższym ponownie proszę o przychylenie się do wcześniejszego wniosku i rozpatrzenie możliwości utworzenia oddziału, gdyż w dalszym ciągu 4 dzieci nie została zakwalifikowana z powodu braku miejsc

 

                                                                                                      Reflińska

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Natalia Reflińska radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-04-28

 

Rzeczenica, 28.04.2021 r.

W.0003.3.2021

 

 

Natalia Reflińska

 

 

W odpowiedzi na Pani wniosek o utworzenie dodatkowego oddziału przedszkolnego
w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie informuję, że w związku z zakończonym postępowaniem rekrutacyjnym, przeanalizowaliśmy w dniu 8 kwietnia z Dyrektorem Zespołu Szkół w Rzeczenicy potrzeby rodziców na podstawie złożonych wniosków. Mając na uwadze obowiązek zapewnienia dziecku prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu (zgodnie z art. 31 ustawy Prawo oświatowe) dyrektor zaplanował w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w Samorządowym Przedszkolu w Gwieździnie dwa oddziały przedszkolne. W przewidzianym przepisami prawa terminie zaakceptuję powyższy arkusz.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z Zarządzaniem Wójta Gminy nr 18/2021 z dnia
27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczenicę na rok szkolny 2021/2022, rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 2 czerwca 2021 r.

 

Z poważaniem

Marcin Szulc

                                                Wójt Gminy Rzeczenica