Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zmiana sposobu organizacji drogi krajowej nr 25 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkancòw

Numer: 49, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Rada Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-04-22, data przekazania: 2021-04-28

Wnioskodawca

Nina Willmetts

 

Adresat Wniosku:

Rada Gminy Rzeczenica

 

 

 

 

 Wniosek,

 

 Od kilku lat w naszej okolicy na Gòrce Gwiezdzińskiej jest bardzo dużo wypadków , kolizji itp. My jako mieszkańcy okolicznych miejscowości wiemy o tym że musimy zachować szczególną ostrożność. My o tym wiemy ale inni kierowcy nie .

 Bywa tak, że w/w incydenty są spowodowane zła przyczepnością nawierzchni I auta jadące z Gwieździna w stronę Człuchowa wypadają z toru a osoba jadąca z Człuchowa często pada ofiara wypadku.

  Proszę o rozpatrzenie mojego wniosku o zmianie  sposobu organizacji aby ta droga krajowa nr 25 była bardziej bezpieczna dla naszych mieszkańców , wczasowiczòw I nas samych.

 

Willmetts

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Nina Willmetts radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-05-28

Rzeczenica, dnia  29 kwietnia 2021 r.

 

 

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku

Aleja Wojska Polskiego 1A,

77-300 Człuchów

 

 

Na podstawie art. 243 w zw. z art. 242 § 1 ustawy z  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm., dalej: KPA) przekazuję złożony pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. wniosek Niny Willmetts w sprawie zmiany sposobu organizacji drogi krajowej nr 25 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców.

Pismem z dnia 22 kwietnia 2021 r. wpłynął wniosek Niny Willmetts w sprawie  zmiany sposobu organizacji drogi krajowej nr 25 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkańców. Zgodnie z art. 242 § 1 KPA wnioski składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.

 

Zgodnie z art. 243 KPA jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę. Przytoczony przepis uzasadnia więc przekazanie przywołanego wniosku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                 Krzysztof Szadziewicz

Załącznik:

1. Wniosek z dnia 22 kwietnia 2021 r. Niny Willmetts.