Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Usadowienie lustra drogowego na DK25 - wyjazd z ul. Akacjowej na ul. Człuchowską

Numer: 55, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-08-17, data przekazania: 2021-08-17

Rzeczenica 16.08.2021 r.

Małgorzata Gałęza

Radna

 

Sz. P.

Marcin Szulc

Wójt Gminy Rzeczenica

Na prośbę mieszkańców ul. Akacjowej i Człuchowskiej oraz ze względów bezpieczeństwa proszę o podjęcie działań mających na celu usadowienie lustra drogowego przy DK25 – wyjazd z ulicy Akacjowej na ul. Człuchowską naprzeciwko budynków mieszkalnych 56a i 56b. Lustro miałoby służyć pieszym, rowerzystom i poruszającym się pojazdami silnikowymi. Przy wyjeździe z drogi nieutwardzonej na ul. Człuchowską znajduje się zakręt, który ogranicza widoczność i uniemożliwia włączenie się do ruchu.

                                                                              Małgorzata Gałęza

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Małgorzata Gałęza radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji, Nieruchomości, Planowania Przestrzennego i zamówień Publicznych Tomas

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-09-16

                                                                                 Rzeczenica, dnia 15.09.2021 r.

ZW.0003.3.2021

Radna Gminy Rzeczenica

p. Małgorzata Gałęza

            W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.08.2021 r. (data wpływu 17.08.2021 r.) dot. montażu lustra drogowego przy DK 25 – wyjazd z ul. Akacjowej na ul. Człuchowską naprzeciwko posesji nr 56a i 56b, informuję że w dniu 18.08.2021 r. spotkałem się
z przedstawicielem GDDKiA Rejonu w Człuchowie w celu omówienia przedmiotowej sprawy. W dniu kolejnym zostało wysłane pismo do Zarządcy drogi krajowej w prośbą
o montaż przedmiotowego lustra (w załączeniu kopia pisma).

Jak tylko otrzymamy oficjalną odpowiedz zwrotna to niezwłocznie Panią o tym poinformujemy.

 

                                                                 Kierownik Referatu Inwestycji,
                                                     Nieruchomości, Planowania Przestrzennego
                                                                    i Zamówień Publicznych

                                                                             /-/ Tomasz Prus

 

Odpowiedź z GDDKiA w Gdańsku

Gdańsk, 22.09.2021 r.

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdański

 

O.Gd.Z-2.444.59.2021.pk

Urząd Gminy Rzeczenica

ul. Człuchowska 26

77-304 Rzeczenica

W odpowiedzi na pismo ZW.03.10.2021, dot. ustawienia lustra drogowego w pasie drogi krajowej nr 25 w m. Rzeczenica, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku uprzejmie informuje, że opiniuje przesłany wniosek pozytywnie.

Przedmiotowe lustro zostanie ustawione niezwłocznie po opracowaniu i zatwierdzeniu w tut. oddziale projektu stałej organizacji ruchu.

Wszelkie czynności związane z ustawieniem lustra oraz opracowaniem dokumentacji zostaną przeprowadzone na koszt i staraniem GDDKiA

                                                                Z poważaniem

                                                                 Karol Markowski

                                                                     Z-ca Dyrektora Oddziału