Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Powołanie zespołu ds. utworzenia nowego Ośrodka Zdrowia

Numer: 56, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-10-22, data przekazania: 2021-10-22

Rzeczenica, 22.10.2021

Ożański Robert

Szadziewicz Krzysztof

 

Sz. P.

Marcin Szulc

Wójt Gminy Rzeczenica

Świadomi realiów panujących na terenie Gminy Rzeczenica w obszarze ochrony zdrowia oraz zaniepokojeni bezczynnością w tym zakresie wzywamy Wójta do pilnego powołania zespołu, którego zwieńczeniem prac byłoby powstanie nowego Ośrodka Zdrowia w Rzeczenicy. Budynek obecnie działającej przychodni, pomijając trudny do niej dojazd, jest własnością prywatną, nie mamy więc wpływu na jego przyszłe wykorzystanie. W przypadku zaprzestania praktyki przez niemłodego już Pana doktora nasza społeczność zostanie pozbawiona dostępu do pierwszego kontaktu opieki medycznej.

Punktem wyjściowym jest oczywiście wskazanie lokalizacji z dogodnym dojazdem i przestrzenią parkingową. Lokalizacja to także punkty przyjęć w innych miejscowościach Gminy. Do przekazania takiej informacji zobowiązujemy Wójta już na najbliższej sesji Rady Gminy. W kolejnych etapach byłoby opracowanie założeń, czy nowa przychodnia ma powstać razem z mieszkaniem dla lekarza. Zdajemy sobie sprawę, że podjęcie praktyki przez lekarza odbywałoby się w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Naszą rolą byłoby utworzenie warunków lokalowych, aby do podjęcia takiej praktyki u nas zachęcić.

Z poważaniem

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-11-05

RG.0003.15.2021                                                Rzeczenica, dnia 5 listopada 2021 r.

 

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu informuję, że w listopadzie br. powołam zespół o którym mowa
w Państwa piśmie. Zadaniem zespołu będzie opracowanie koncepcji na zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie gminy Rzeczenica
w przypadku zaprzestania dotychczasowej działalności w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rzeczenicy.    

Z poważaniem

  Wójt Gminy

  Marcin Szulc

Otrzymują:

  1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szadziewicz
  2. Radny Robert Ożański
  3. a/a