Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. i rezerwy na pokrycie części kosztów spodziewanej podwyżki opłat za wodę i ścieki

Numer: 57, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-10-29, data przekazania: 2021-10-29

Rzeczenica, 29.10.2021

radni

Ożański Robert

Szadziewicz Krzysztof

Wniosek

1.Wnosimy o zabezpieczenie kwoty 100 tys. zł w budżecie Gminy na 2022 rok, na dokapitalizowanie Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy. Możliwość sięgnięcia po większe środki z kapitału zakładowego pozwala Spółce oszczędniej gospodarować bieżącymi i przyszłymi zobowiązaniami, co może mieć wpływ na wysokość ponoszonych przez mieszkańców opłat za wodę i ścieki w najbliższej przyszłości.

2. Wnosimy o zabezpieczenie kwoty 100 tys. zł w budżecie Gminy na 2022 rok tytułem rezerwy budżetowej na pokrycie części podwyżki opłat ponoszonych przez mieszkańców za wodę i ścieki. Zdajemy sobie sprawę, że w świetle niekorzystnych okoliczności związanych z działalnością firmy Westpol oraz przepisów prawa ZGK jest zmuszony do wyliczenia nowych taryf, które w przypadku zaakceptowania przez Wody Polskie mogą okazać się dla mieszkańców zbyt wysokie. Musimy się zatem przygotować do częściowego refinansowania opłat za wodę i ścieki.

Z poważaniem

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-11-19

RG.0003.16.2021                                          Rzeczenica, dnia 18 listopada 2021 r.

Wg rozdzielnika

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29 października 2021 r. w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Rzeczenica na 2022 r., na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Rzeczenicy oraz rezerwę budżetową na pokrycie części kosztów podwyżki opłat ponoszonych przez mieszkańców za wodę
i ścieki informuję, że w projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowana została kwota
w wysokości 105 700,00 zł. na dokapitalizowanie spółki. W sprawie rezerwy budżetowej na pokrycie części kosztów podwyżki opłat proponuję podjęcie rozmów
w sprawie wysokości środków, po przygotowaniu i przeanalizowaniu wniosku
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

                                                               Wójt Gminy

                                                                 Marcin Szulc

                                                                                 

Otrzymują:

  1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Szadziewicz
  2. Radny Robert Ożański
  3. a/a