Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Sprawy bieżące gminy

Numer: 58, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-11-24, data przekazania: 2021-11-24

Rzeczenica, dn. 24.11.2021 r.

 

Wnioskodawca

Grzegorz Karasek

Klub Radnych

Moja Mała Ojczyzna

Adresat Wniosku:

Wójt Gminy

Zapytanie

Moje zapytanie dotyczy:

1. Świerki na drodze gminnej - działka nr 849

2. Dziury za budynkiem gminy a parkingiem

3. Rada Nadzorcza spółki ZGK

4. Wysypane na odcinku 350 metrów utwardzenie od stacji Orlen w kierunku Sporysza.

Pytanie:

1. Kiedy będą podjęte działania w tej sprawie?

2. Kiedy będzie wykonana nawierzchnia za gminą?

3. Jakie koszty rocznie ponosi ZGK na Radę Nadzorczą Spółki?

4. Co to ma być? Ścieżka, chodnik czy oddzielenie pasa drogowego? Jeżeli ścieżka-chodnik to proszę o interwencję do powiatu o wyprofilowanie tego czegoś.

Radny

Grzegorz Karasek

 

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Karasek radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-12-06

Rzeczenica, 6.12.2021 r.

RG.0003.17.2021

Radny

Grzegorz Karasek

Klub Radnych

Moja Mała Ojczyzna

W odpowiedzi na Pana zapytania z dnia 24.11.2021 r. informuję, że:

Ad 1

Świerki przy drodze gminnej – działka nr 849 – kiedy będą podjęte działania w tej sprawie?

Świerki i gałęzie wchodzące w pas drogowy drogi gminnej zostały przycięte.

Ad 2

Dziury za budynkiem Gminy a parkingiem – kiedy będzie wykonana nawierzchnia za gminą.

Wstępnie remont nawierzchni planowany był w 2021 roku. Po konsultacji
z drogowcami zasugerowano, że poza zniszczoną nawierzchnią zalecane jest zrobienie całego odcinka od Poczty do Przedszkola wraz z odwodnieniem. Wstępny koszt wykonania odwodnienia terenu to 20.000 zł,  roboty drogowe to 60.000 zł. Planowaliśmy to zadanie zapisać w projekcie budżetu na 2022 rok, lecz na etapie tworzenia budżetu zmuszeni byliśmy wykreślić to zadanie inwestycyjne. Uważaliśmy, że są inne ważniejsze zadania do wykonania. Uznaliśmy, że z uwagi na fakt, że udziały w nieruchomości ma Bank Spółdzielczy, to powinien On również partycypować
w kosztach robót. Nie zmienia to jednak faktu, że chciałbym aby to zadanie było wykonane w 2022 roku.

Ad 3

Rada Nadzorcza ZGK – jakie koszty rocznie ponosi ZGK na Radę Nadzorczą Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują uposażenie w wysokości 0,1 % podstawy wymiaru przeciętego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw
tj. 440,38 zł brutto (355zł netto). W 2020 roku koszt utrzymania trzech członków Rady Nadzorczej wyniósł 15856,68 zł brutto

Ad 4

Wysypanie na odcinku 350 metrów utwardzenie od stacji Orlen w kierunku Sporysza – co to ma być? Ścieżka, chodnik czy oddzielenie pasa drogowego? Jeśli ścieżka – chodnik to proszę o interwencję do powiatu o wyprofilowanie tego czegoś.

Zgodnie z naszą prośbą i w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców GDDKiA rozpoczęła prace związane z wykonaniem ścieżki o nawierzchni żwirowej.
Prace nie zostały jeszcze zakończone, ale oczywiście dopilnujemy żeby ścieżka została dobrze wyprofilowana, zagęszczona a teren uporządkowany.

Z poważaniem

Wójt Gminy

Marcin Szulc