Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wystosowanie podania do GDDKiA o wykonanie na DK25 zjazdu w lewo w kierunku os. Rzewnica z osobnego pasa

Numer: 59, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-12-27, data przekazania: 2021-12-27

Rzeczenica, 27-12-2021

radni

Ożański Robert

Szadziewicz Krzysztof

Sz.P.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc

Wnosimy o wystosowanie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podania o wykonanie na DK25 zjazdu w lewo w kierunku osiedla Rzewnica z osobnego pasa.

Zjazd w tym miejscu jest szczególnie niebezpieczny biorąc pod uwagę fakt, że jadąc od strony Rzeczenicy znajduje się on w niewielkiej odległości za zakrętem i wzniesieniem. W sezonie letnim wracający znad morza bardzo często są zaskakiwani krótkim odcinkiem hamowania gdy poprzedzający ich pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w lewo. Nasilający się ruch drogowy, który w sezonie letnim osiąga apogeum, a także przyrost osiedlających się mieszkańców na Rzewnicy powoduje, że z upływem czasu zjazd z drogi krajowej w tym miejscu będzie się stawał coraz bardziej niebezpieczny. Wybudowanie osobnego pasa dla skręcających w lewo staje się coraz bardziej zasadne by zapobiec wielu kolizjom drogowym lub większemu nieszczęściu.

Z poważaniem

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

 

 

 

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-01-20

Rzeczenica, 20.01.2022 r.

RG.0003.18.2021

Radny

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2021 r. w załączeniu przesyłam pismo wystosowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
w sprawie wybudowania osobnego pasa do skrętu w lewo na DK25 w kierunku osiedla Rzewnica.

                                                                                     Z poważaniem

                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                       Marcin Szulc

Załącznik:

PM.03.01.2022                                                             Rzeczenica, dnia 18.01.2022 r.

 

Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Gdańsku,

ul. Subisława 5,

80-354 Gdańsku

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców, osób odwiedzających osiedle Rzewnica
oraz Kompleks Turystyczny Rzewnica i interpelacją radnych zwracam się z prośbą
o podjęcie działań skutkujących rozwiązaniem pojawiającego się szczególnie w okresie letnim problemu niebezpiecznego zjazdu od strony miejscowości Rzeczenica na drogę gminną w kierunku Osiedla Rzewnica. Lokalizacja skrzyżowania dróg została przedstawiona na załączniku na 1 do niniejszego pisma.

Zjazd w tym miejscu jest szczególnie niebezpieczny biorąc pod uwagę fakt, że jadąc od strony Rzeczenicy znajduje się on w niewielkiej odległości za zakrętem i wzniesieniem (załącznik nr 2).
Często dochodzi tu do nagłych reakcji wywołanych gwałtownym hamowaniem na krótkim odcinku, gdy poprzedzający pojazd sygnalizuje zamiar skrętu w lewo.  Nasilający się ruch drogowy, który osiąga apogeum w sezonie letnim, a także przyrost osiedlających się mieszkańców na Osiedlu Rzewnica powoduje, że z upływem czasu zjazd z drogi krajowej w tym miejscu będzie się stawał coraz bardziej niebezpieczny.

Zgodnie z pismem radnych  proszę o rozważenie możliwości wybudowania osobnego pasadla skręcających w lewo lub podjęcie innych czynności przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Załączniki:

  1. Mapa lokalizacyjna.
  2. Zdjęcie przedmiotowego skrzyżowania (źródło: https://www.google.com/maps).

                                                                                  Z poważaniem

                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                   Marcin Szulc