Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zgłoszenie do Rządowego Programy Nowy Ład wniosku na budowę przedszkola w miejscowości Brzezie

Numer: 60, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2022-01-13, data przekazania: 2022-01-13

Brzezie 11.01.2022 r.

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

Sz. P.

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc

Wniosek

Zwracam się z prośbą do Pana Wójta Gminy Rzeczenica o zgłoszenie do rządowego programu Nowy Ład wniosku na pozyskanie środków na budowę budynku przedszkolnego w miejscowości Brzezie.

Sołectwo Brzezie liczy 498 mieszkańców i jest to druga co do wielkości miejscowość na terenie Gminy Rzeczenica. Po likwidacji miejscowego przedszkola w Brzeziu w 2016 roku nasze dzieci są zmuszone dojeżdżać do placówki w Pieniężnicy oraz Białego Boru miejscowości położonej w sąsiedniej gminie. Na dzień dzisiejszy jest to grupa około 17 dzieci.

Przedszkole w Brzeziu zostało zlikwidowane bez zgody mieszkańców sołectwa, na jednym spotkaniu, które odbyło się właśnie w tej placówce. W spotkaniu uczestniczyły jedynie władze gminy, nie byli obecni radni Brzezia ani sołtys. W obecnej kadencji próbowałem dowiedzieć się z jakich przyczyn zostało zamknięte przedszkole. W ubiegłym roku zobligowałem na sesji Rady Gminy Wójta do przyjrzenia się tej sprawie, do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi. Jedyną odpowiedź otrzymałem od Przewodnicząceo Rady Gminy, że do oddziałów przedszkolnych dopłacamy z budżetu gminy. Chciałbym przypomnieć, że dopłacamy do wszystkich placówek oświatowych w naszej gminie oprócz Szkoły Podstawowej w Pieniężnicy. Budżet gminy jest dla wszystkich ieszkańców jednakowy więc poszkodowani zostali jedynie mieszkańcy sołectwa Brzezie tracąc swoją placówkę przedszkolną.

Z poważaniem

Eugeniusz Kosarczuk

Radny Gminy Rzeczenica

W załączeniu podpisy mieszkańców sołectwa Brzezie, Sołtysa, Rady Sołeckiej, Radnych

 

 

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-02-10

Rzeczenica, 10.02.2022 r.

RG.0003.1.2022

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13.01.2022 r. w sprawie zgłoszenia do Rządowego Programu „Polski Ład”, wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na budowie przedszkola w Brzeziu, informuję, że po analizie propozycji wniosków o dofinansowanie których, gmina może ubiegać się z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych edycja druga i trzecia, na wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy, wybrane zostały następujące inwestycje o których dofinansowanie będzie ubiegała się Gmina Rzeczenica:

  1. Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Jezierniku i Trzmielewie.
  2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rzeczenica.
  3. Budowa drogi i ścieżki rowerowej w Rzeczenicy.
  4. Budowa dróg w Pieniężnicy.
  5. Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w gminie.

W załączeniu przesyłam zestawienie wszystkich zaproponowanych i omawianych inwestycji.

Z poważaniem 

Wójt Gminy

Marcin Szulc

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania