Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Złożenie wniosku w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej

Numer: 61, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2022-01-31, data przekazania: 2022-01-31

Radny Gminy Rzeczenica

Eugeniusz Kosarczuk

Sz. P. Marcin Szul

Wójt Gminy Rzeczenica

Interpelacja

Zwracam się do Pana Wójta Gminy Rzeczenica o złożenie wniosku do Starosty i Rady Powiatu Człuchów w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej nr 25,26 G od wiaduktu kolejowego do granicy naszego powiatu i województwa pomorskiego. Odcinek ten przebiega przez miejscowość Jeziernik i Sołectwo Brzezie Gminy Rzeczenica. Droga ta jest w bardzo złym stanie, jest tak zniszczona, że stwarza zagrożenie w ruchu pojazdami. Od kilkunastu lat na tym odcinku nie zostały wykonane żadne prace remontowe.Jest to duże utrudnienie dla ludzi tam zamieszkujących a także innych przejeżdżających przez miejscowość. Zwłaszcza latem jest chętnie odwiedzana miejscowość z racji tego, że znajduje się tam piękne jezioro oraz szlak kajakowy. Jest to lokalna atrakcja turystyczna i powinno na zależeć na zadbanym szlaku komunikacyjnym. Poza tym przejeżdżają tak także kierowcy jadący od strony Brzezia w kierunku Szczecinka, bo jest to duży skrót (kilkanaście kilometrów) i pozwala na ominięcie zatłoczonej miejscowości Biały Bór.

Z poważaniem

Eugeniusz Kosarczuk

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-02-08

Rzeczenica, 8.02.2022 r.

RG.0003.2.2022

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 31.01.2022 r. w załączeniu przesyłam pismo wystosowane do Zarządu Powiatu Człuchowskiego w sprawie poprawy stanu technicznego drogi powiatowej nr 2526G Brzezie – Jeziernik.

           

Z poważaniem

  Wójt Gminy

Marcin Szulc

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. a/a

 

PM.03.2.2022                

                                                                                 Rzeczenica, dnia 08.02.2022r.

Zarząd Powiatu Człuchowskiego

al. Wojska Polskiego 1

77-300 Człuchów

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców i interpelacją radnego, która wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 31 stycznia 2022 r, zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej nr 2526G Brzezie-Jeziernik, na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy województwa pomorskiego w m. Jeziernik, tj część dz. nr 404/5, obręb Brzezie, gm. Rzeczenica (zakres zgodnie z załącznikiem graficznym).

W chwili obecnej, nawierzchnia drogi wykonana częściowo z płyt drogowych stwarza zagrożenie dla osób poruszających się tą drogą, nie tylko mieszkańców m. Jeziernik ale także kierowców przemieszczających się pomiędzy powiatem człuchowskim
a powiatem szczecineckim oraz szczególnie w okresie letnim, turystów korzystających
z walorów przyrodniczych m. Jeziernik oraz jej okolicy.

Zgodnie z powyższym  proszę o wyremontowanie w/w odcinka drogi lub podjęcie innych czynności wpływających na poprawę jego stanu technicznego.

Z poważaniem

Wójt Gminy

Marcin Szulc

W załączeniu:

  1. Mapa z oznaczeniem przedmiotowego odcinka

Otrzymują:

        1. Zarząd Powiatu Człuchowskiego - al. Wojska Polskiego 1, 77-300 Człuchów.

        2. a/a UG.

Do wiadomości:

  1. Eugeniusz Kosarczuk – Radny Gminy Rzeczenica + RODO