Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Remont drogi wojewódzkiej nr 202

Numer: 62, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, za p
data wpływu: 2022-02-04, data przekazania: 2022-02-04

Rzeczenica 4.02.2022

Radni

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Sz. P Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11a

za pośrednictwem

Sz. P. Wójta Gminy Rzeczenica

Marcina Szulca

Wniosek

Szanowny Panie Dyrektorze, uprzejmie informujemy, że stan drogi wojewódzkiej nr 202, w przypadku jeśli nie jest przez Państwa monitorowany, w zasadzie kwalifikuje się do wyłączenia jej z ruchu kołowego.

Ilość i rozmiary ubytków nawierzchni powodują, że kierowcy jeżdżą tą drogą slalomem. Stwarza to ogromne zagrożenie życia. Gdy dwóch kierowców ma się minąć ich stan emocjonalny powoduje, że żaden nie chce zjechać z przesmyku który umożliwia przedostanie się na drugą stronę. Kolejną uciążliwością są naprawy zawieszenia samochodu. Zapewne w Państwa statystykach są pozycje żądania odszkodowania z powodu uszkodzenia pojazdu. Tyle tylko, że są to uszkodzenia unieruchamiające pojazd bezpośrednio na drodze. Zdecydowana większość uszkodzeń nie jest zgłaszana. Nie są też zgłaszane uszkodzenia wynikające z kilku lub kilkunastokrotnego przejechania DW202, które ujawniają się po jakimś czasie, ponieważ trudno przy ewentualnym sporze przed sądem udowodnić, że uszkodzenia powstały właśnie na DW202. Dla kierowców jeżdżących po naszej okolicy jest to oczywiste. Poza tym spory sądowe zwykle są długotrwałe, zawiłe i wyczerpujące, dlatego większości ludzi nie chce się w nie wnikać, co jest przez Państwa skrupultnie wykorzystywane.

W związku z powyższym wnosimy o wykonanie na Drodze Wojewódzkiej nr 202 nowej nawierzchni na wszystkich odcinkach, które jej nie mają.

Z poważaniem

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-02-07

Rzeczenica, dnia  7 lutego 2022 r.

RG.0003.3.2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Gdańsku

ul. Mostowa 11a

80-778 Gdańsk

 

Na podstawie art. 243 w zw. z art. 242 § 1 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego przekazuję wniosek złożony pismem z dnia 4 lutego 2022 w sprawie wykonania nowej nawierzchni na odcinkach DW 202.

Wójt Gminy

Marcin Szulc

Do wiadomości:

  1. Radny Rady Gminy Rzeczenica, Robert Ożański
  2. Radny Rady Gminy Rzeczenica, Krzysztof Szadziewicz

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania