Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Audyt

Numer: 64, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2022-03-22, data przekazania: 2022-03-22

Proszę o przesłanie mi na e-mail dokumentów z wczorajszej komisji: nazwy firm które złożyły oferty na audyt w ZGK i zapytanie ofertowe

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Teresa Wyrwicz radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-03-22

Przesyłam treści zapytań wysłanych do firm:

  1. Pytanie do firmy DPC

Dzień dobry,

Jako jedyny wspólnik zostałem poproszony przez radnych o zorientowanie się o koszt i czas:

  1. przeprowadzenia audytu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. w zakresie całościowej działalności spółki (perspektywa finansowa, organizacyjna, sprzedażowa oraz rozwojowa) ze szczególnym uwzględnieniem oceny rentowności sprzedaży, gospodarności, celowości i zasadności wykorzystania majątku oraz celowości i zasadności kierunków inwestowania oraz rozwoju prowadzonych gałęzi działalności, za lata 2015-2021.
  2. Opracowanie strategii działania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. na lata 2022-2032, w oparciu o planowanie scenariuszowe (scenariusz pesymistyczny, neutralny oraz optymistyczny), ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia planów rzeczowych, polityki sprzedaży, kierunków rozwoju, zapewnienia rentowności oraz płynności oraz wymaganych kierunków inwestowania.

 

  1. Pytanie do firmy KPW

Dzień dobry,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej przeprowadzenia audytu w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. w zakresie całościowej działalności spółki (perspektywa finansowa, organizacyjna, sprzedażowa oraz rozwojowa) ze szczególnym uwzględnieniem oceny rentowności sprzedaży, gospodarności, celowości i zasadności wykorzystania majątku oraz celowości i zasadności kierunków inwestowania oraz rozwoju prowadzonych gałęzi działalności, za lata 2015-2021.

Treść odpowiedzi dostępna w załączniku do pobrania