Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Dostarczanie korespondencji na terenie gminy

Numer: 65, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2022-05-17, data przekazania: 2022-05-27

radni Gminy Rzeczenica                                                  Rzeczenica, 17-05-2022

Ożański Robert

Szadziewicz Krzysztof

Sz. P. Kierownik Urzędu Pocztowego w Człuchowie

al. Wojska polskiego 2

za pośrednictwem

Sz. P. Wójta Gminy Rzeczenica

Marcina Szulca

Wniosek

W związku z nagminnymi przypadkami niedostarczania korespondencji mieszkańcom na terenie naszej gminy prosimy o zdyscyplinowanie podległych pracowników do rzetelnego wykonywania swoich obowiązków służbowych.

W ostatnim okresie bardzo popularny utworzył się model pracy listonosza polegający na ignorowaniu dostarczania przesyłek poleconych w tym awizo.

Pomijając już nawet fakt, że listonosz nie podejmuje próby dostarczenia listu mimo obecności domownika, od razu wypisuje awizo i wrzuca do skrzynki na listy. Zmusza tym samym odbiorcę do niepotrzebnej wizyty w Urzędzie Pocztowym. Minimalistycznie rzecz ujmując są to przypadki niepojedyncze.

O wiele większe konsekwencje niosą za sobą przypadki, w których listonosz nie pozostawia w skrzynce nawet awizo. Odbiorca w tej sytuacji zupełnie nie ma pojęcia, że jest do niego kierowana jakaś korespondencja, nawet dwukrotnie. Nie ma więc szansy dowiedzieć się, że jest o coś wzywany lub ma się gdzieś stawić. Dwukrotna taka "próba doręczenia" jest traktowana jako doręczenie skuteczne. Co prawda przesyłki sądowe są z ZPO lub EPO, ale poza tym jest cały szereg instytucji, podmiotów i osób, które wysyłają zwykły list polecony. Nietrudno więc przewidzieć, że osoba która nie otrzyma ważnej korespondencji może ponieść wysokie koszty zaniedbywania swoich obowiązków przez listonoszy. W związku z tym Poczta Polska także może zostać uwikłana w niepotrzebne procesy psujące jej wizerunek
i generujące koszty.

Z poważaniem

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-05-27

RG.0003.6.2022

Urząd Pocztowy w Człuchowie

al. Wojska Polskiego 2

77-300 Człuchów

Na podstawie art. 243 w zw. z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przekazuję wniosek złożony pismem z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie dostarczania korespondencji na terenie gminy.

                                                                               Wójt Gminy

                                                                              Marcin Szulc

 

Do wiadomości:

1. Radny Rady Gminy Rzeczenica Robert Ożański

2. Radny Rady Gminy Rzeczenica Krzysztof Szadziewicz