Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Uporządkowanie poboczy przy drodze wojewódzkiej 201 i 202

Numer: 66, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2022-05-17, data przekazania: 2022-05-27

Radni                                                                      Rzeczenica. 17-05-2022

Ożański Robert

Szadziewicz Krzysztof

Sz. P. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11a

80-778 Gdańsk

za pośrednictwem

Sz. P. Wójta Gminy Rzeczenica

Marcina Szulca

Wniosek

Uprzejmie informujemy, że po zimowych wichurach, gdy na drogi regionu spadło wiele drzew, nie zostały one do końca uprzątnięte. Tak ekstremalnie niebezpieczne miejsca jak na załączonej fotografii znajdują się przy DW202 oraz DW201 z Czarnego w stronę Szczecinka.

Są też miejsca gdzie, kłody leżą w rowie lub gałęzie na poboczu, co w parze z licznymi ubytkami nawierzchni, których kierowcy starają się unikać powoduje możliwość zjechania z nawierzchni i wywołania tragicznego w skutkach zdarzenia.

Z poważaniem

Robert Ożański

Krzysztof Szadziewicz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-06-27

RG.0003.7.2022

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku

ul. Mostowa 11a

80-778 Gdańsk

Na podstawie art. 243 w zw. z art. 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego przekazuję wniosek złożony pismem z dnia 17 maja 2022 r.

                                                                               Wójt Gminy

                                                                              Marcin Szulc

 

Do wiadomości:

1. Radny Rady Gminy Rzeczenica Robert Ożański

2. Radny Rady Gminy Rzeczenica Krzysztof Szadziewicz