Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Przedstawienie informacji o podejmowanych i planowanych do podjęcia działaniach dot. zapewnienia działalności ZGK Sp. z o.o.

Numer: 75, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2022-09-30, data przekazania: 2022-09-30

Wnioskodawca

Grzegorz Karasek

Nina Willmetts

Maria Teresa Wyrwicz

Adresat:

Wójt Gminy Rzeczenica

Interpelacja Radnych Klubu Moja Mała Ojczyzna

Interpelacja na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

W związku z informacjami przedstawionymi przez Panią Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. w dniu 26 września 2022 r. podczas Wspólnego Posiedzenia Komisji Rady Gminy, w szczególności informacji o planowanej stracie za rok 2022 oraz zagrożeniami regulowania bieżących płatności

wnosimy o:

przedstawienie przez Wójta Gminy Rzeczenica informacji o podejmowanych i planowanych do podjęcia działaniach wraz z analizami skutków ich realizacji, które mają na celu zabezpieczenie interesu mieszkańców oraz zapewnienie działania spółki komunalnej

Willmets Nina

Meironk Lucyna

Wyrwicz Maria

Karasek Grzegorz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Karasek radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Maria Teresa Wyrwicz radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Lucyna Meironk radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Nina Willmetts radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-10-14

Rzeczenica, dnia 14 października 2022 roku

RG.0003.17.2022

Grzegorz Karasek

Nina Willmetts

Maria Teresa Wyrwicz

Lucyna Meironk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.09.2022 roku informuję, że planowane jest rozpatrzenie wniosku Spółki ws. poręczenia bankowego o zwiększenie kredytu w rachunku bieżącym. Zwiększenie transzy do kwoty 50.000 zł będzie wymagało podjęcia uchwały Rady Gminy Rzeczenica o wprowadzeniu zmian w budżecie gminy, w której zostanie zwiększone upoważnienie Wójta Gminy do udzielenia w 2022 roku poręczeń i gwarancji o dodatkowe 90.000 zł. Na wniosek Spółki o odroczenie płatności zaległości podatku od nieruchomości za okres styczeń – luty 2022 roku i marzec – czerwiec 2022 roku wydano decyzje administracyjną i przesunięto terminu płatności do 31.10.2022 roku. Kwota objęta odroczeniem płatności podatku wynosi za okres I – II.2022  złotych 81.208 zł, natomiast za okres III – VI. 2022 wynosi 162.416 zł. W przypadku braku możliwości uregulowania zobowiązań niezbędne będzie podjęcie decyzji ws. odroczenia płatności lub umorzenia płatności podatku. W przypadku odroczenia terminu płatności wiąże się to z mniejszym wykonaniem dochodów, ale nie wpływa to na wysokość subwencji wyrównawczej w 2024 roku. W przypadku umorzenia płatności wiąże się to z wykonaniem mniejszego wykonania dochodów oraz pomniejszoną subwencją wyrównawczą w 2024 roku. Wielkość pomniejszonej subwencji wyrównawczej jest wyliczana indywidualnie. Dokładny skutek udzielonej ulgi w postaci umorzenia podatku będzie można wyliczyć dopiero po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2022 rok i uzyskaniu danych o wysokości dochodów podatkowych w kraju. Inne działania związane z zapewnieniem działania Spółki będą uzależnione od wniosków zgłaszanych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą.

Z poważaniem

Marcin Szulc

Wójt Gminy Rzeczenica