Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę wiaty i alejki na cmentarzu w Brzeziu

Numer: 77, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2022-10-28, data przekazania: 2022-11-28

Rzeczenica, 28 października 2022 r.

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

                                                                                 Wójt Gminy Rzeczenica

                                                                                          ul. Człuchowska 26

77-304 Rzeczenica

 

Wniosek

Zwracam się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie gminy na 2023 rok kwoty
w wysokości 15 000,00 zł na inwestycję polegającą na budowie wiaty na cmentarzu w Brzeziu i alejki.

Do wiaty wstawione zostaną kosze z których, często wypadają śmieci i roznoszone są po całym cmentarzu i sąsiednich posesjach. Na budowę alejki, ze środków funduszu sołeckiego przeznaczona została kwota 5000 zł, lecz w związku z rosnącymi cenami towarów i usług, zabezpieczona na ten cel kwota może okazać się zbyt mała.

Z poważaniem

Eugeniusz Kosarczuk

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-11-22

Rzeczenica, dnia 22 listopada 2022 r.

RG.0003.19.2022

Radny Gminy Rzeczenica

Eugeniusz Kosarczuk

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy na 2023 r., na budowę wiaty i alejki na cmentarzu w Brzeziu, informuję, że z przyczyn ekonomicznych w projekcie budżetu na przyszły rok środki nie zostały zabezpieczone. W projekcie uchwały budżetowej zaplanowano głównie środki finansowe na wkład własny potrzebny do realizacji tylko tych inwestycji, które otrzymały dofinansowanie. Jeżeli w 2023 roku pojawią się możliwości finansowe, nie wykluczam realizacji zadania o które Pan wnioskuje.

                                                                               Z poważaniem

                                                                                 Marcin Szulc