Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Renowacja kościoła w Brzeziu

Numer: 79, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2023-01-03, data przekazania: 2023-01-03

Rzeczenica, 3 stycznia 2023 r.

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

Wójt Gminy Rzeczenica

Interpelacja

Proszę o złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie ze środków rządowych lub unijnych renowacji zabytków w miejscowości Brzezie, tzn. kościoła pw. Św. Wawrzyńca męczennika w Brzeziu.

Kościół w Brzeziu wymaga pilnego remont z uwagi na przeciekający dach i zalewanie ścian (wg wytycznych konserwatora zabytków).

Eugeniusz Kosarczuk

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2023-01-17

Rzeczenica, 17 stycznia 2023 r.

RG.0003.1.2023

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 3 stycznia 2023 r.  w sprawie złożenia przez gminę wniosku o dofinansowanie ze środków rządowych lub unijnych renowacji kościoła pw. Św. Wawrzyńca męczennika w Brzeziu informuję, że gmina złoży wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji.

Kierownik Referatu Inwestycji

Tomasz Prus