Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Złożenie wniosku o dofinansowanie remontu dróg gminnych w Brzeziu

Numer: 80, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2023-01-10, data przekazania: 2023-01-10

Rzeczenica, 10 stycznia 2023 r.

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

Wójt Gminy Rzeczenica

Interpelacja

Proszę o złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie z rządowego programu „Polski Ład” inwestycji polegającej na modernizacji drogi gminnej w miejscowości Brzezie - droga na cmentarz oraz odcinka ul. Polnej (odcinek ok. 250 m)

Stan drogi w kierunku cmentarza jest w bardzo złym stanie co utrudnia przejazd i poruszanie się tą drogą. Droga jest również drogą dojazdową do boiska sportowego oraz placu zabaw. Stan techniczny ul. Polnej jest również w bardzo złym stanie a droga ta jest drogą dojazdową do kilku posesji.

 

Eugeniusz Kosarczuk

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2023-01-17

Rzeczenica, 17 stycznia 2023 r.

RG.0003.2.2023

Radny

Eugeniusz Kosarczuk

W odpowiedzi na interpelację z dnia 10 stycznia 2023 r.  w sprawie złożenie wniosku
o dofinansowanie inwestycji polegającej na modernizacji dróg gminnych w Brzeziu informuję, że gmina rozważa złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg na remont dróg gminnych, lecz na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie wskazać jakie odcinki dróg gminnych zostaną ujęte we wniosku.

Kierownik Referatu Inwestycji

Tomasz Prus