Kontakt

Kontakt z Biurem Rady

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy Ewa Rochmińska
59 83 317 22 wew. 20
rada.gminy@rzeczenica.pl