Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zmiana organizacji ruchu na łączeniu ul. Lipowej i Piaskowej

Numer: 43, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2021-01-20, data przekazania: 2021-01-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji Tomaszz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-02-19