Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
58 - rozwiń Sprawy bieżące gminy zapytanie Grzegorz Karasek 2021-11-24
57 - rozwiń Zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. i rezerwy na pokrycie części kosztów spodziewanej podwyżki opłat za wodę i ścieki wniosek interpelacja zbiorowa 2021-10-29 2021-11-19
56 - rozwiń Powołanie zespołu ds. utworzenia nowego Ośrodka Zdrowia interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-10-22 2021-11-05
55 - rozwiń Usadowienie lustra drogowego na DK25 - wyjazd z ul. Akacjowej na ul. Człuchowską wniosek Małgorzata Gałęza 2021-08-17 2021-09-16
54 - rozwiń Podjęcie działań związanych z oznaczeniem drzew suchych, chorych i zagrażających uczestnikom drogi powiatowej na trasie Olszanowo Gwieździn wniosek Janusz Skrzypczak 2021-09-09 2021-09-14
53 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na ul. Lipowej i Piaskowej oraz doświetlenie skrzyżowania tych ulic wniosek Robert Ożański 2021-08-02 2021-09-01
52 - rozwiń Pozyskanie środków rządowych na realizację inwestycji w dziedzinie turystyki wniosek interpelacja zbiorowa 2021-07-14 2021-08-12
51 - rozwiń Wywóz makulatury zapytanie Nina Willmetts 2021-05-14 2021-05-21
50 - rozwiń Opinia odnośnie przejścia w miejscowości Gwieździn wniosek Nina Willmetts 2021-04-22 2021-05-21
49 - rozwiń Zmiana sposobu organizacji drogi krajowej nr 25 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkancòw wniosek Nina Willmetts 2021-04-22 2021-05-28
48 - rozwiń Naprawa drogi gruntowej wniosek Nina Willmetts 2021-04-22 2021-05-21
47 - rozwiń Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie wniosek Natalia Reflińska 2021-04-12 2021-04-28
46 - rozwiń Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie wniosek Natalia Reflińska 2021-03-24 2021-03-30
45 - rozwiń Sprzedaż działki po byłym tartaku wniosek Robert Ożański 2021-03-01 2021-03-19
44 - rozwiń Montaż dodatkowej lampy oświetleniowej na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej wniosek Robert Ożański 2021-01-25 2021-02-19
43 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na łączeniu ul. Lipowej i Piaskowej wniosek Robert Ożański 2021-01-20 2021-02-19
42 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg i koszty zagospodarownia odpadów za 2020 rok zapytanie Nina Willmetts 2020-12-04 2020-12-11
41 - rozwiń Sprawy bieżące sołectwa Olszanowo zapytanie Janusz Skrzypczak 2020-12-04 2020-12-11
40 - rozwiń Redukcja stawek podatkowych na 2021 rok wniosek Robert Ożański 2020-10-29 2020-11-26
39 - rozwiń Sprawy bieżące miejscowości Gwieździn interpelacja Natalia Reflińska 2020-09-11 2020-09-25
38 - rozwiń Naprawa elementów na placach zabaw zapytanie Grzegorz Karasek 2020-09-01 2020-09-03
37 - rozwiń Stan techniczny hydrantów zapytanie Grzegorz Karasek 2020-07-09 2020-07-22
36 - rozwiń Oczyszczenie koryta w rzece Białej oraz uporządkowanie plaży w Jezierniku i Trzmielewie interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2020-06-04 2020-06-18
35 - rozwiń Dokonanie modyfikacji w Statucie Gminy Rzeczenica interpelacja Robert Ożański 2020-05-18 2020-06-01
34 - rozwiń Remont dróg gminnych oraz dachu szatni na boisku Orlik wniosek Stanisław Zajączkowski 2020-02-28 2020-03-23
33 - rozwiń Zakup ciężkiego wozu bojowego dla jednostki OSP Rzeczenica interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2020-01-20 2020-01-31
32 - rozwiń Naprawa dróg gminnych w miejscowości Pieniężnica. interpelacja Hanna Udycz 2020-01-17 2020-01-30
31 - rozwiń Zamontowanie barierek zabezpieczających przy przystanku autobusowym w Brzeziu. interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2020-01-17 2020-01-30
30 - rozwiń Budowa obejścia miejscowości Brzezie interpelacja Marian Greczyło 2019-10-25 2019-11-08
29 - rozwiń Montaż barierek wniosek Robert Ożański 2019-07-22 2019-08-02
28 - rozwiń Udostępnienie informacji wniosek Nina Willmetts 2019-07-08 2019-07-19
27 - rozwiń Wyrażenie zgody na posadowienie lustra drogowego wniosek Robert Ożański 2019-07-08 2019-07-25
26 - rozwiń Poparcie i podjęcie działań mających na celu utworzenie całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim interpelacja Marian Greczyło 2019-06-24 2019-07-05
25 - rozwiń Naprawa oraz kontrola elementów na placach zabaw interpelacja Grzegorz Karasek 2019-04-26 2019-04-29
24 - rozwiń Sprzedaż działek w Trzmielewie wniosek Marian Greczyło 2019-03-29 2019-04-26
23 - rozwiń Kontrola gospodarki finansowej zapytanie Maria Teresa Wyrwicz 2019-03-29 2019-04-10
22 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Janusz Skrzypczak 2019-03-11 2019-04-10
21 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Stanisław Zajączkowski 2019-03-11 2019-04-10
20 - rozwiń Remont drogi gminnej wniosek Grzegorz Karasek 2019-03-11 2019-04-10
19 - rozwiń Zagospodarowanie odpadów komunalnych zapytanie Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
18 - rozwiń Remont drogi gminnej w Pieniężnicy wniosek Hanna Udycz 2019-01-17 2019-02-08
17 - rozwiń Remont drogi w m. Zbysławiec wniosek Nina Willmetts 2019-01-07 2019-02-05
16 - rozwiń Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja Nina Willmetts 2019-02-01 2019-02-15
15 - rozwiń Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja Natalia Reflińska 2019-02-01 2019-02-15
14 - rozwiń Organizacja spotkania z przedsiębiorcami działajacymi na terenie gminy Rzeczenica wniosek Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
13 - rozwiń Budowa boiska przy Zespole Szkół w Rzeczenicy i plan modernizacji dróg gminnych interpelacja Józef Wojciech Bytner 2019-02-01 2019-02-15
12 - rozwiń Przygotowanie harmonogramu prac i kontynuacja inwestycji związanej z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Brzeziu wniosek Marian Greczyło 2019-02-01 2019-02-15
11 - rozwiń Wsparcie działań związanych z budową chodnika na ul. Czarnej w Rzeczenicy wniosek Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
10 - rozwiń Poprawa odcinka drogi DK25 oraz weryfikacja poprawności budowy ronda w Rzeczenicy interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2019-02-01 2019-02-15
9 - rozwiń Utrudnienia związane z zadyminiem z komina w przedszkolu w Gwieździnie wniosek Nina Willmetts 2019-02-01 2019-02-15
8 - rozwiń Remont drogi gminnej w Brzeziu, ul. Polna interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2019-01-07 2019-01-18
7 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Stanisław Zajączkowski 2018-12-28 2019-01-22
6 - rozwiń Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w godzinach popołudniowych interpelacja Józef Wojciech Bytner 2018-12-14 2018-12-28
5 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2018-12-14 2018-12-28
4 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Nina Willmetts 2018-12-14 2018-12-28
3 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Natalia Reflińska 2018-12-14 2018-12-28
2 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Lucyna Leszczynska - Meironk 2018-12-14 2018-12-28
1 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Grzegorz Karasek 2018-12-14 2018-12-28