Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
93 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg zapytanie Robert Ożański 2023-11-25
92 - rozwiń Krawężniki przy ścieżce rowerowej interpelacja Irena Bytner 2023-09-21 2023-10-05
91 - rozwiń Prace porządkowe przy amfiteatrze interpelacja Irena Bytner 2023-09-21 2023-10-05
90 - rozwiń Wniosek taryfowy za wodę i ścieki interpelacja Robert Ożański 2023-06-29 2023-07-13
89 - rozwiń Montaż spowalniacza na drodze interpelacja Robert Ożański 2023-05-19 2023-06-02
88 - rozwiń Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę sieci wod-kan na ul. Przylesie w Gwieździnie interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-05-19 2023-06-02
87 - rozwiń Informacja w sprawie wykazu ilościowego zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe zapytanie Robert Ożański 2023-05-10 2023-05-24
86 - rozwiń Podjęcie działań mających na celu powstanie stacji ładowania samochodów elektrycznych wniosek Robert Ożański 2023-03-31 2023-04-28
85 - rozwiń Wykonanie osobnego pasa do zjazdu w lewo w kierunku os. Rzewnica na DK25 wniosek Robert Ożański 2023-03-30 2023-04-18
84 - rozwiń Obsługa prawna wniosek Maria Teresa Wyrwicz 2023-02-13 2023-04-05
83 - rozwiń Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego zapytanie Nina Willmetts 2023-02-13 2023-02-27
82 - rozwiń Wycinka drzewa na cmentarzu w Brzeziu wniosek Eugeniusz Kosarczuk 2023-01-27 2023-02-02
81 - rozwiń Informacja o spotkaniu z BGK oraz z kandydatami na prezesa ZGK Sp. z o. o. wniosek Robert Ożański 2023-01-18 2023-03-03
80 - rozwiń Złożenie wniosku o dofinansowanie remontu dróg gminnych w Brzeziu interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2023-01-10 2023-01-17
79 - rozwiń Renowacja kościoła w Brzeziu interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2023-01-03 2023-01-17
78 - rozwiń Dodatkowe kursy autobusu na linii Brzezie - Rzeczenica wniosek Eugeniusz Kosarczuk 2022-12-20 2023-02-10
77 - rozwiń Zabezpieczenie środków w budżecie gminy na budowę wiaty i alejki na cmentarzu w Brzeziu wniosek Eugeniusz Kosarczuk 2022-10-28 2022-11-22
76 - rozwiń Wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej w Olszanowie wniosek Janusz Skrzypczak 2022-10-24 2022-11-22
75 - rozwiń Przedstawienie informacji o podejmowanych i planowanych do podjęcia działaniach dot. zapewnienia działalności ZGK Sp. z o.o. interpelacja interpelacja zbiorowa 2022-09-30 2022-10-14
74 - rozwiń Dodatkowe kursy autobusowe na trasie Rzeczenica-Człuchów wniosek Nina Willmetts 2022-09-19 2022-10-19
73 - rozwiń Naprawa drogi gruntowej wniosek Nina Willmetts 2022-09-08 2022-10-10
72 - rozwiń Wyrażenie opinii w sprawie przejścia dla pieszych w Gwieździnie wniosek Nina Willmetts 2022-09-08 2022-09-22
71 - rozwiń Zabezpieczenie opuszczonego budynku na osiedlu Rzewnica wniosek interpelacja zbiorowa 2022-09-02 2022-09-12
70 - rozwiń Omówienia zadań gminy realizowanych przez ZGK Sp. o.o. oraz GCKSTiR wniosek Maria Teresa Wyrwicz 2022-08-24 2022-09-14
69 - rozwiń Upowszechnienie szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy wniosek interpelacja zbiorowa 2022-06-30 2022-07-08
68 - rozwiń Uporządkowanie skarpy i chodnika na ul. Przechlewskiej wniosek Grzegorz Karasek 2022-06-28 2022-07-06
67 - rozwiń Wyliczenie konsekwencji uszuplających budżet gminy w związku z umorzeniem podatku zapytanie interpelacja zbiorowa 2022-06-01 2022-06-06
66 - rozwiń Uporządkowanie poboczy przy drodze wojewódzkiej 201 i 202 wniosek interpelacja zbiorowa 2022-05-17 2022-06-27
65 - rozwiń Dostarczanie korespondencji na terenie gminy wniosek interpelacja zbiorowa 2022-05-17 2022-05-27
64 - rozwiń Audyt zapytanie Maria Teresa Wyrwicz 2022-03-22 2022-03-22
63 - rozwiń Przekazanie obsługi księgowości ZGK Sp. z o.o. do Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół wniosek interpelacja zbiorowa 2022-02-04 2022-02-10
62 - rozwiń Remont drogi wojewódzkiej nr 202 wniosek interpelacja zbiorowa 2022-02-04 2022-02-07
61 - rozwiń Złożenie wniosku w sprawie remontu odcinka drogi powiatowej interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2022-01-31 2022-02-08
60 - rozwiń Zgłoszenie do Rządowego Programy Nowy Ład wniosku na budowę przedszkola w miejscowości Brzezie wniosek Eugeniusz Kosarczuk 2022-01-13 2022-02-10
59 - rozwiń Wystosowanie podania do GDDKiA o wykonanie na DK25 zjazdu w lewo w kierunku os. Rzewnica z osobnego pasa wniosek interpelacja zbiorowa 2021-12-27 2022-01-20
58 - rozwiń Sprawy bieżące gminy zapytanie Grzegorz Karasek 2021-11-24 2021-12-06
57 - rozwiń Zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. i rezerwy na pokrycie części kosztów spodziewanej podwyżki opłat za wodę i ścieki wniosek interpelacja zbiorowa 2021-10-29 2021-11-19
56 - rozwiń Powołanie zespołu ds. utworzenia nowego Ośrodka Zdrowia interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-10-22 2021-11-05
55 - rozwiń Usadowienie lustra drogowego na DK25 - wyjazd z ul. Akacjowej na ul. Człuchowską wniosek Małgorzata Gałęza 2021-08-17 2021-09-16
54 - rozwiń Podjęcie działań związanych z oznaczeniem drzew suchych, chorych i zagrażających uczestnikom drogi powiatowej na trasie Olszanowo Gwieździn wniosek Janusz Skrzypczak 2021-09-09 2021-09-14
53 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na ul. Lipowej i Piaskowej oraz doświetlenie skrzyżowania tych ulic wniosek Robert Ożański 2021-08-02 2021-09-01
52 - rozwiń Pozyskanie środków rządowych na realizację inwestycji w dziedzinie turystyki wniosek interpelacja zbiorowa 2021-07-14 2021-08-12
51 - rozwiń Wywóz makulatury zapytanie Nina Willmetts 2021-05-14 2021-05-21
50 - rozwiń Opinia odnośnie przejścia w miejscowości Gwieździn wniosek Nina Willmetts 2021-04-22 2021-05-21
49 - rozwiń Zmiana sposobu organizacji drogi krajowej nr 25 w celu zwiększenia bezpieczeństwa dla mieszkancòw wniosek Nina Willmetts 2021-04-22 2021-05-28
48 - rozwiń Naprawa drogi gruntowej wniosek Nina Willmetts 2021-04-22 2021-05-21
47 - rozwiń Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie wniosek Natalia Reflińska 2021-04-12 2021-04-28
46 - rozwiń Utworzenie dodatkowego odziału przedszkolnego w Gwieździnie wniosek Natalia Reflińska 2021-03-24 2021-03-30
45 - rozwiń Sprzedaż działki po byłym tartaku wniosek Robert Ożański 2021-03-01 2021-03-19
44 - rozwiń Montaż dodatkowej lampy oświetleniowej na łączeniu ulic Lipowej i Piaskowej wniosek Robert Ożański 2021-01-25 2021-02-19
43 - rozwiń Zmiana organizacji ruchu na łączeniu ul. Lipowej i Piaskowej wniosek Robert Ożański 2021-01-20 2021-02-19
42 - rozwiń Zimowe utrzymanie dróg i koszty zagospodarownia odpadów za 2020 rok zapytanie Nina Willmetts 2020-12-04 2020-12-11
41 - rozwiń Sprawy bieżące sołectwa Olszanowo zapytanie Janusz Skrzypczak 2020-12-04 2020-12-11
40 - rozwiń Redukcja stawek podatkowych na 2021 rok wniosek Robert Ożański 2020-10-29 2020-11-26
39 - rozwiń Sprawy bieżące miejscowości Gwieździn interpelacja Natalia Reflińska 2020-09-11 2020-09-25
38 - rozwiń Naprawa elementów na placach zabaw zapytanie Grzegorz Karasek 2020-09-01 2020-09-03
37 - rozwiń Stan techniczny hydrantów zapytanie Grzegorz Karasek 2020-07-09 2020-07-22
36 - rozwiń Oczyszczenie koryta w rzece Białej oraz uporządkowanie plaży w Jezierniku i Trzmielewie interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2020-06-04 2020-06-18
35 - rozwiń Dokonanie modyfikacji w Statucie Gminy Rzeczenica interpelacja Robert Ożański 2020-05-18 2020-06-01
34 - rozwiń Remont dróg gminnych oraz dachu szatni na boisku Orlik wniosek Stanisław Zajączkowski 2020-02-28 2020-03-23
33 - rozwiń Zakup ciężkiego wozu bojowego dla jednostki OSP Rzeczenica interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2020-01-20 2020-01-31
32 - rozwiń Naprawa dróg gminnych w miejscowości Pieniężnica. interpelacja Hanna Udycz 2020-01-17 2020-01-30
31 - rozwiń Zamontowanie barierek zabezpieczających przy przystanku autobusowym w Brzeziu. interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2020-01-17 2020-01-30
30 - rozwiń Budowa obejścia miejscowości Brzezie interpelacja Marian Greczyło 2019-10-25 2019-11-08
29 - rozwiń Montaż barierek wniosek Robert Ożański 2019-07-22 2019-08-02
28 - rozwiń Udostępnienie informacji wniosek Nina Willmetts 2019-07-08 2019-07-19
27 - rozwiń Wyrażenie zgody na posadowienie lustra drogowego wniosek Robert Ożański 2019-07-08 2019-07-25
26 - rozwiń Poparcie i podjęcie działań mających na celu utworzenie całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim interpelacja Marian Greczyło 2019-06-24 2019-07-05
25 - rozwiń Naprawa oraz kontrola elementów na placach zabaw interpelacja Grzegorz Karasek 2019-04-26 2019-04-29
24 - rozwiń Sprzedaż działek w Trzmielewie wniosek Marian Greczyło 2019-03-29 2019-04-26
23 - rozwiń Kontrola gospodarki finansowej zapytanie Maria Teresa Wyrwicz 2019-03-29 2019-04-10
22 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Janusz Skrzypczak 2019-03-11 2019-04-10
21 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Stanisław Zajączkowski 2019-03-11 2019-04-10
20 - rozwiń Remont drogi gminnej wniosek Grzegorz Karasek 2019-03-11 2019-04-10
19 - rozwiń Zagospodarowanie odpadów komunalnych zapytanie Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
18 - rozwiń Remont drogi gminnej w Pieniężnicy wniosek Hanna Udycz 2019-01-17 2019-02-08
17 - rozwiń Remont drogi w m. Zbysławiec wniosek Nina Willmetts 2019-01-07 2019-02-05
16 - rozwiń Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja Nina Willmetts 2019-02-01 2019-02-15
15 - rozwiń Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja Natalia Reflińska 2019-02-01 2019-02-15
14 - rozwiń Organizacja spotkania z przedsiębiorcami działajacymi na terenie gminy Rzeczenica wniosek Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
13 - rozwiń Budowa boiska przy Zespole Szkół w Rzeczenicy i plan modernizacji dróg gminnych interpelacja Józef Wojciech Bytner 2019-02-01 2019-02-15
12 - rozwiń Przygotowanie harmonogramu prac i kontynuacja inwestycji związanej z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Brzeziu wniosek Marian Greczyło 2019-02-01 2019-02-15
11 - rozwiń Wsparcie działań związanych z budową chodnika na ul. Czarnej w Rzeczenicy wniosek Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
10 - rozwiń Poprawa odcinka drogi DK25 oraz weryfikacja poprawności budowy ronda w Rzeczenicy interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2019-02-01 2019-02-15
9 - rozwiń Utrudnienia związane z zadyminiem z komina w przedszkolu w Gwieździnie wniosek Nina Willmetts 2019-02-01 2019-02-15
8 - rozwiń Remont drogi gminnej w Brzeziu, ul. Polna interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2019-01-07 2019-01-18
7 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Stanisław Zajączkowski 2018-12-28 2019-01-22
6 - rozwiń Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w godzinach popołudniowych interpelacja Józef Wojciech Bytner 2018-12-14 2018-12-28
5 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2018-12-14 2018-12-28
4 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Nina Willmetts 2018-12-14 2018-12-28
3 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Natalia Reflińska 2018-12-14 2018-12-28
2 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Lucyna Meironk 2018-12-14 2018-12-28
1 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Grzegorz Karasek 2018-12-14 2018-12-28