Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
23 - rozwiń Kontrola gospodarki finansowej zapytanie Maria Teresa Wyrwicz 2019-03-29
22 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Janusz Skrzypczak 2019-03-11
21 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Stanisław Zajączkowski 2019-03-11
20 - rozwiń Remont drogi gminnej wniosek Grzegorz Karasek 2019-03-11
19 - rozwiń Zagospodarowanie odpadów komunalnych zapytanie Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
18 - rozwiń Remont drogi gminnej w Pieniężnicy wniosek Hanna Udycz 2019-01-17 2019-02-08
17 - rozwiń Remont drogi w m. Zbysławiec wniosek Nina Willmetts 2019-01-07 2019-02-05
16 - rozwiń Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja Nina Willmetts 2019-02-01 2019-02-15
15 - rozwiń Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica interpelacja Natalia Reflińska 2019-02-01 2019-02-15
14 - rozwiń Organizacja spotkania z przedsiębiorcami działajacymi na terenie gminy Rzeczenica wniosek Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
13 - rozwiń Budowa boiska przy Zespole Szkół w Rzeczenicy i plan modernizacji dróg gminnych interpelacja Józef Wojciech Bytner 2019-02-01 2019-02-15
12 - rozwiń Przygotowanie harmonogramu prac i kontynuacja inwestycji związanej z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Brzeziu wniosek Marian Greczyło 2019-02-01 2019-02-15
11 - rozwiń Wsparcie działań związanych z budową chodnika na ul. Czarnej w Rzeczenicy wniosek Krzysztof Szadziewicz 2019-02-01 2019-02-15
10 - rozwiń Poprawa odcinka drogi DK25 oraz weryfikacja poprawności budowy ronda w Rzeczenicy interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2019-02-01 2019-02-15
9 - rozwiń Utrudnienia związane z zadyminiem z komina w przedszkolu w Gwieździnie wniosek Nina Willmetts 2019-02-01 2019-02-15
8 - rozwiń Remont drogi gminnej w Brzeziu, ul. Polna interpelacja Eugeniusz Kosarczuk 2019-01-07 2019-01-18
7 - rozwiń Remont dróg gminnych wniosek Stanisław Zajączkowski 2018-12-28 2019-01-22
6 - rozwiń Funkcjonowanie Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy w godzinach popołudniowych interpelacja Józef Wojciech Bytner 2018-12-14 2018-12-28
5 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Maria Teresa Wyrwicz 2018-12-14 2018-12-28
4 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Nina Willmetts 2018-12-14 2018-12-28
3 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Natalia Reflińska 2018-12-14 2018-12-28
2 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Lucyna Leszczynska - Meironk 2018-12-14 2018-12-28
1 - rozwiń Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach interpelacja Grzegorz Karasek 2018-12-14 2018-12-28