Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa stała 2024-05-22
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych stała 2024-05-22
3 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22
4 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-22
5 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-22