Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej w Olszanowie

Numer: 76, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2022-10-24, data przekazania: 2022-10-24

Olszanowo, 24.10.2022 r.

Skrzypczak Janusz                              

Radny Sołectwa Olszanowo

Wójt Gminy Rzeczenica

Marcin Szulc

Wniosek o budowę nowej wiaty przystankowej w Olszanowie

My, niżej podpisani mieszkańcy Olszanowa, wnioskujemy o budowę nowej wiaty przystankowej w naszej miejscowości. Obecna wiata ze względu na panujące w niej warunki nie pozwala na komfortowe oczekiwanie przyjazdu autobusu.

prosimy szczególnie w imieniu naszych dzieci, które już teraz oczekują na transport nierzadko w deszczu lub zimnie o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.

Janusz Skrzypczak

Podpisy mieszkańców popierających wniosek.

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Skrzypczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-11-22

Rzeczenica, dnia 22 listopada 2022 r.

RG.0003.18.2022

Radny Gminy Rzeczenica

Janusz Skrzypczak

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24 października 2022 r. w sprawie budowy nowej wiaty przystankowej w miejscowości Olszanowo, informuję, że w projekcie budżetu gminy na 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 10 tys. zł na realizację tej inwestycji.

Z poważaniem

Marcin Szulc