Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przygotowanie harmonogramu prac i kontynuacja inwestycji związanej z modernizacją ul. Wojska Polskiego w Brzeziu

Numer: 12, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Greczyło wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-15