Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Sprawozdanie RbZ za IV kwartał 2023 (PDF, 103.63Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
2 Sprawozdanie RbST na koniec 2023r. (PDF, 111.08Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
3 sprawozdanie Rb N za IV kwartał 2023 (PDF, 259.98Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
4 Sprawozdanie Rb 28s za IV kwartałv 2023pdf (PDF, 1.24Mb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
5 sprawozdanie Rb 27s za IV kwartał 2023 (PDF, 797.12Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
6 Sprawozdanie PDP za 2023 rok (PDF, 147.83Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
7 Sprawozdanie NDS za IV kwartał 2023 (PDF, 163.75Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
8 Wniosek i uchwała komisji Rewizyjnej (PDF, 297.29Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
9 Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2023 r. (PDF, 109.82Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
10 Informacja o stanie mienia komunalnego gminy (PDF, 720.77Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
11 Bilan z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok (PDF, 135.24Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
12 Informacja dodatkowa do bilansu Urzędu Gminy za 2023 rok (PDF, 216.36Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
13 Bilans Urzędu Gminy za 2023 rok (PDF, 167.36Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
14 Rachunek zysków i strat Gminy Rzeczenica za 2023 rok (PDF, 141.38Kb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
15 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 (PDF, 9.60Mb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
16 Raport za 2023 (PDF, 1.12Mb)
IV Sesja Rady Gminy
2024-06-11 informacja
17 RG.0006.40.2024 (PDF, 371.73Kb)
III Sesja Rady Gminy
2024-06-11 projekt uchwały
18 RG.0006.39.2024 (PDF, 200.46Kb)
III Sesja Rady Gminy
2024-06-11 projekt uchwały
19 RG.0006.38.2024_10_MPZP RZECZENICA - UL CZŁUCHOWSKA - na sesję (PDF, 266.14Kb)
III Sesja Rady Gminy
2024-06-11 projekt uchwały
20 RG.0006.38.2024 Załącznik_10_MPZP - RZECZENICA - UL CZŁUCHOWSKA - na sesję (PDF, 5.16Mb)
III Sesja Rady Gminy
2024-06-11 projekt uchwały
21 RG.0006.36.2024 (PDF, 1.18Mb)
III Sesja Rady Gminy
2024-06-11 projekt uchwały
22 RG.0006.37.2024 (PDF, 3.70Mb)
III Sesja Rady Gminy
2024-06-11 projekt uchwały
23 Projekt_ RG.0006.32.2024 (PDF, 3.70Mb)
II Sesja Rady Gminy
2024-05-15 projekt uchwały
24 Projekt_RG.0006.31.2024 (PDF, 1.15Mb)
II Sesja Rady Gminy
2024-05-15 projekt uchwały
25 Uchwała 9 (PDF, 217.59Kb)
II Sesja Rady Gminy
2024-05-14 projekt uchwały
26 Uchwała 6 (PDF, 199.58Kb)
II Sesja Rady Gminy
2024-05-14 projekt uchwały
27 Uchwała 5 (PDF, 201.85Kb)
II Sesja Rady Gminy
2024-05-14 projekt uchwały