Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poparcie w sprawie budowy traktu pieszego Gwieździn - Rzeczenica

Numer: 16, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Nina Willmetts radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-15