Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi w m. Zbysławiec

Numer: 17, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Przewodniczący Rady Gminy
data wpływu: 2019-01-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Nina Willmetts radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-05