Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi gminnej w Pieniężnicy

Numer: 18, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-01-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hanna Udycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-08