Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Numer: 19, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-02-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Krzysztof Szadziewicz przewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-15