Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Wyrażenie zgody na posadowienie lustra drogowego

Numer: 27, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-07-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-25