Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Udostępnienie informacji

Numer: 28, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-07-08

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Nina Willmetts radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-19