Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Montaż barierek

Numer: 29, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-07-22

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Robert Ożański radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-08-02