Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Budowa obejścia miejscowości Brzezie

Numer: 30, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Marcin Szulc
data wpływu: 2019-10-25, data przekazania: 2019-10-25

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Greczyło wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Tomasz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-11-08