Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa dróg gminnych w miejscowości Pieniężnica.

Numer: 32, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-01-17, data przekazania: 2020-01-17

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Hanna Udycz radny

Odpowiedź

Odpowiadający:

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-30