Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Zakup ciężkiego wozu bojowego dla jednostki OSP Rzeczenica

Numer: 33, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-01-20, data przekazania: 2020-01-20

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Teresa Wyrwicz radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-01-31