Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont dróg gminnych oraz dachu szatni na boisku Orlik

Numer: 34, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-02-28, data przekazania: 2020-02-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Zajączkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-03-23