Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naprawa elementów na placach zabaw

Numer: 38, rodzaj: zapytanie

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2020-09-01, data przekazania: 2020-09-01

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Grzegorz Karasek radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Kierownik Referatu Inwestycji Tomaszz Prus

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-09-03