Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Funkcjonowanie świetlic wiejskich w sołectwach

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Gminy
data wpływu: 2018-12-14

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Teresa Wyrwicz radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-28