Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont dróg gminnych

Numer: 7, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2018-12-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Stanisław Zajączkowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-22