Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych.

Omówienia zadań gminy realizowanych przez ZGK Sp. o.o. oraz GCKSTiR

Numer: 70, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy
data wpływu: 2022-08-24, data przekazania: 2022-08-24

Rzeczenica, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Maria Teresa Wyrwicz

Radna Gminy Rzeczenica

Rada Gminy Rzeczenica

za pośrednictwem

Przewodniczący Rady Gminy

                Wnoszę o zwołanie dodatkowego spotkania wspólnego Komisji Rady Gminy w temacie:

  • Wykonywanie zadań własnych gminy oraz funkcjonowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o.;
  • Wykonywanie zadań własnych gminy oraz funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Jednocześnie wnoszę:

  • o ustalenie spotkań w miesiącu wrześniu;
  • o zaproszenie kierowników ww. podmiotów;
  • zobowiązania Wójta Gminy do nakazanie kierownikom ww. podmiotów do przedstawienia sprawozdań z wykonywania zadań własnych oraz funkcjonowania podmiotów za ostatnie 2 lata.

Uzasadnienie:

Pozyskane przeze mnie informacje o funkcjonowaniu wspomnianych podmiotów wskazują na pilną potrzebę zwrócenia uwagi Rady Gminy na funkcjonowanie jednostek gminy. Podczas spotkania chciałabym również podzielić się swoimi wnioskami.

Maria Wyrwicz

Interpelujący

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Maria Teresa Wyrwicz radny Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna

Odpowiedź

Odpowiadający: Krzysztof Szadziewicz

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2022-09-14

Rzeczenica, 14 września 2022 r.

RG.0003.11.2022

Radna

Maria Wyrwicz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2022 r.  w sprawie zwołania wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy w celu omówienia zadań własnych gminy oraz funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. o.o. w Rzeczenicy oraz Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Rzeczenicy, informuję że proponowane tematy omówione zostaną podczas posiedzenia komisji planowanego pod koniec września br.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szadziewicz